Đăng Ký

Đăng ký/hủy qua SMS

Khách hàng nhắn tin theo cú pháp đăng ký/hủy gửi tới đầu số 1040 với cú pháp như sau:

Tên góiCú pháp đăng kýCú pháp HủyĐầu số
THÔNG TIN CHUNGDKNHUYN1359
CHUYÊN KHOADKYHUYY1359
VIPDKVHUYV1359